PMV/z | Aanvraag van een Winwinlening


Beste kredietgever, alvast hartelijk bedankt dat u mee doet aan onze winwinlening.
Wij zullen dit voor u in orde brengen. Nadien ontvangt u het voorstel dat door u en ons dient ondertekent te worden teneinde het contract bindend te maken.
Hierna kunt u het bedrag van uw lening overschrijven op onze rekening nummer BE65 7360-7361-6596.

Hiervoor hebben we gegevens van u nodig. Die zullen worden bijgehouden gedurende de duur van de lening.
Vul hieronder uw gegevens (van de kredietgever) in die in de leningsakte zullen worden opgenomen. Als u gehuwd bent en beide echtgenoten voor de fiscale voordelen in aanmerking willen komen, moet u twee verschillende aanvragen indienen.


Belg:   
 
Rijksregisternummer:   FIN (indien geen Belg):  
Bedrag lening
(vanaf 250 Euro)
  Bankrekening (IBAN):
Aanspreektitel:   Telefoon / gsm:  
Voornaam:   Fax:  
Achternaam:   E-mail:
        Bevestiging E-mail:
Straat:   Relatie tot de kredietnemer:  
Huisnummer:  
Gemeente:   Winwinlening, toegekend aan:  
Sociaal statuut:  
   
 
Gelieve de voorwaarden te aanvaarden.