Gegevens voor het verwerken van uw gift


Beste schenker van een vrije gift, wij zijn u alvast heel dankbaar voor dit mooie gebaar. Mede door uw schenking kunnen wij onze zaal weer verder renoveren, zodat ook in de toekomst mooie zalen in Minderhout ter beschikking zulen blijven.

U mag uw gift overschrijven op onze rekening nummer BE65 7360-7361-6596.

Vul hieronder uw gegevens (van de schenker) in die gedurende 10 jaar worden bijgehouden als blijk van waardering.
We kunnen geen attesten uitgeven voor fiscale belastingvermindering aangezien wij hiervoor niet de nodige erkenning hebben gekregen.

Gift:
Bedrag gift:   Bankrekening (IBAN):
Aanspreektitel:   Telefoon / gsm:  
Voornaam:   Fax:  
Achternaam:   E-mail:
      Bevestiging E-mail:
Straat:
Huisnummer:
Gemeente: